Skip to content Skip to footer

Ieguvumi no komposta

Augsnes uzlabošana

Palielina organisko vielu daudzumu.

Uzlabo auglību un ražību.

Samazina augu slimības.

Samazina insektu daudzumu.

Saglabā ūdeni augsnē.

Papildina augsni ar vajadzīgiem mikroorganismiem.

Daļēji vai pilnīgi samazina nepieciešamību mēslot.

Normalizē augsnes temperatūru.

Piesārņojuma samazināšana

Samazina metāna veidošanos atkritumu poligonos.

Daļēji vai pilnīgi samazina organisko atkritumu daudzumu.

Samazina notekūdeņu daudzumu.

Piesārņotas vides uzlabošana

Sašķeļ toksiskas ķimikālijas.

Piesaista smagos metālus.

Attīra piesārņotu gaisu.

Samazina lietus ūdens radītās notekūdeņu noplūdes sekas.

Zemes atjaunošana

Palīdz apmežošanā.

Palīdz atjaunoties savvaļas dzīvībai.

Palīdz atgūt zemi karjeros.

Palīdz atjaunot sabojātu zemi.

Palīdz pret eroziju.

Patogēnu iznīcināšana

Var iznīcināt cilvēka parazītus.

Var iznīcināt augu patogēnus.

Var iznīcināt mājlopu parazītus.

Naudas ietaupīšana

Var tikt izmantots pārtikas audzēšanai.

Var samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

Samazina nepieciešamību pēc laistīšanas, mēslošanas un miglošanas.

Var tikt pārdots.

Palielina atkritumu poligonu izmantošanas laiku.

Samazina bioloģiskas atjaunošanas izmaksas.

Tikai 3% no visa zemeslodes ūdens nav sālsūdens. Divas trešdaļas no dzeramā ūdens ir sasaldēts. Paliek pāri tikai 1% ūdens, kas ir izmantojams pārtikā. Kāpēc gan tajā kakāt?

Pārējie šīs sērijas raksti:

Komposta un tualetes veidošana un izmantošana

Kāpēc kakājat dzeramajā ūdenī?

Bieži uzdoti jautājumi par kompostu un tualetēm

Mīti par kompostu

Pirmatnējais komposts

Ar kompostu saistīti dati un tabulas

Fēčfobija

Rakstu avots: grāmata “The Humanure Handbook”